2018-11-06
VIVAB:S ÅTERVINNINGSKORT

Från och med 18 november 2018 behöver du som bor i Varbergs kommun ett återvinningskort när du besöker VIVAB:s återvinningscentraler, då den nya återvinningscentralen öppnar ute på Holmagärde, Blästergatan 7.

Ni kvitterar ut ert kort hos vicevärden. Detta kort följer er lägenhet och är en värdehandling. Om ni tappar ert kort, så anmäler ni det till vicevärden. Ett nytt kort kostar 125 kr och bekostas av bostadsrättshavaren.

Man har sex (6) fria besök per år när man bor i bostadsrätt. Kortet laddas med nya besök vid årsskiftet.
Har man förbrukat sina sex besök, så kan man fortsättningsvis besöka återvinningscentralen, men då mot en avgift som för närvarande är på 250 kr.

För att säkerställa korrekt sortering i containrarna på återvinningscentralen, så tar de endast emot brännbart avfall i genomskinliga säckar.

På återvinningscentralerna kommer privatpersoner att kunna lämna vitvaror, återbruk, farligt avfall och elektronik utan att dra sitt kort.

Läs mer på VIVAB:s hemsida www.vivab.info/atervinningskort  

Det går bra att redan nu komma ner till vår expedition när vicevärd Maria jobbar (vardagar 9-13) och kvittera ut ett återvinningskort.

Till er som inte kan komma under dagtid, så kommer vi att hålla kvällsöppet följande dagar:
Torsdag 8/11 kl. 18.00 - 19.45
Tisdag 13/11 kl. 18.00 - 19.45