2019-04-11  Radonmätning utförs på Trädlyckan mellan feb-april.
Radondosorna som har placerats ut i vissa utvalda lägenheter och andra utrymmen kommer att hämtas in efter påsk. De lägenheter som har fått dosor utplacerade hos sig har fått information om när de får besök från HSB.
Sammanställningen får vi ta del av när den är klar.

HSB brf Trädlyckans föreningsstämma (årsmöte)
Var: Folkets hus
Lokal: Platsarna
Datum: 25 april 2019
Tid: klockan 19.00
Samlingslokalen är bokad följande dagar:

Maj:
4
18
19
25
26
Juni:
1
3
4
5
Juli:
15
December:
6
Juni 2020:
5
12