Avgifter och hyror 2019

Ändrade avgifter fr o m 2019-01-01

Månadsavgiften (hyran) höjs med 1 %


Avgiftshöjningen på 1 % för 2019 beror på ökade driftskostnader samt redan tagna beslut och för pågående underhåll, bl.a rörinfodringen.
 Kostnaden är oförändrad för 2019:

P-plats: 105 kr/mån
Husvagn-och husbilsparkering: 155 kr/mån
Enkelgarage: 325 kr/mån
Gemensamhetsgarage: 6-7 370 kr/mån
Nyrenoverade gemensamhetsgarage: 490 kr/mån
"Nya" enkelgarage: 590 kr/mån
Mopedplats: 125 kr/mån
MC-plats i gemensamhetsgarage: 125 kr/mån
MC-plats i nyrenoverade gemensamhetsgarage: 245 kr/mån

Extraförråd (priserna är olika beroende på storlek, med galler eller dörr)