Kollektiv bostadsrättsförsäkring   
HSB Förvaltning

Länsförsäkringars Bostadsrättsförsäkring tecknas av din bostadsrättsförening som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter.
Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.
Information om vår förenings fastighetsförsäkring och kollektiva bostadsrättsförsäkring. Klicka på nedanstående för att läsa informationen.