Brf Trädlyckan har avtal med Varberg energi gällande hushållsel och fastighetsel.

Nuvarande avtal gäller 1/1-2017 - 31/12-2019.

Ingen förändring av priset på hushållselen under 2017-2019 för boende.

Föreningen har abonnemanget och du som boende kan inte själv välja elleverantör.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det är individuell elmätning för varje lägenhet. Elen läses av varje dag och mätarställningen finns under Specifikation på hyres- och avgiftssvierna. Elförbrukningen räknas 3 månader bakåt (för t.ex hyresperioden okt-dec, så står förbrukningen för juni-aug).