Inglasade balkonger

Inglasningen på balkongen är bostadsrättshavarens underhållsansvar.

(Vikglaslucka med ram från Balco).


Bostadsrättshavaren bör för funktionens skull, smörja alla hjul (bottenhjul och topphjul) regelbundet med silikonolja, så att fönstren rullar och förhindrar fastrostning.

Vid frågor, service eller problem med inglasningen, kontakta HSB felanmälan tel: 077-110 10 30.

Före inglasningen
Före inglasningen
Efter att Balco har gjort inglasningen.
Efter att Balco har gjort inglasningen.