Revisor/revisorsuppleant

Revisor Hans Palmqvist
Telefon: 0340-18179 Mobil: 0706-884 372
E-post: hans-palmqvist@spray.se

Revisorssuppleant Hanne Lindström
Telefon: 0340-17342
E-post: hali@telia.com