Kontakta styrelsen

OBS!
Gäller det felanmälan, så skall ni kontakta
CBO fastighetsservice 0340-500 540 eller
felanmalan@cbofastighetsservice.se

BESÖKSADRESS: Trädlyckevägen 64 (bottenvåning)

Vill du prata med styrelsen?

Delar av styrelsen träffas på expeditionen,
måndagar mellan kl 9.00-11.00.
Telefon: 0340-644 232

Skrivelser till styrelsen

Styrelsen har i regel ett möte per månad.
Vill ni lämna in en skrivelse som styrelsen tar upp på mötet?
Lämna i så fall in den på expeditionen eller maila till oss.
Ställ din fråga, förslag eller ditt önskemål.

Styrelsen tar gärna emot skrivelser, bara de är undertecknade med namn och adress.

Skriv under med datum, namn, adress och lägenhetsnummer (numret står på din lägenhetsdörr 1-322).