Valberedningen

Sammankallade i valberedningen:
Alie Hatibova
Telefon: 073-344 76 20.
E-post: alie.hatibova@gmail.com

Sofia Norborg
Telefon: 0706316415
E-post: sofia.norborg@gmail.com  

Intresserad av brf Trädlyckans fortsatta utveckling?

I så fall skall Du läsa vidare:

Idag består HSB brf Trädlyckans styrelse av 8 personer samt 1 HSB-representant.
 
Styrelsen brukar ha ett möte i månaden på kvällstid. Det är många frågor som diskuteras. Det roliga med styrelsearbetet är att Du som medlem själv kan vara med och påverka och göra en förändring i Din egen bostadsrättsförening. På mötena tas både stora och små frågor upp: skrivelser från medlemmar till nya upphandlingar. Alla frågor är viktiga och behandlas. Du blir en i ett härligt gäng och kommer i lugn och ro att få växa in i rollen som styrelsemedlem.

Har Du blivit lite nyfiken och känner att Du kanske kan bidra med nya idéer och tankar om Trädlyckan och vill lägga några timmar i månaden på att engagera Dig i Ditt boende, kontakta valberedningen.