BRF TRÄDLYCKANS STYRELSE


Vill du kontakta styrelsen via e-post?
Klicka här ► kontakta styrelsen

Bakre raden från vänster: Johnny Svensson, Ove Johansson, Lena Jacobson, Christer Karlson, Jenny Larsnäs och Thomas Ekberg HSB:s representant. Sittande: Magnus Stolt, Ulf Nilsson och Björn Andersson
Bakre raden från vänster: Johnny Svensson, Ove Johansson, Lena Jacobson, Christer Karlson, Jenny Larsnäs och Thomas Ekberg HSB:s representant. Sittande: Magnus Stolt, Ulf Nilsson och Björn Andersson

♦ Ordförande: Magnus Stolt. Telefon: 070-758 79 08

Vice ordförande: Ove Johansson. Telefon: 0703-457 168
Arbetsutskottet måndagar kl. 9-11 på expeditionen Tr.v 64
Brandskyddsansvarig
Område: motionslokalen

Sekreterare: Ulf Nilsson. Telefon: 0706-987 106 E-post: nilsson.varberg@telia.com

♦ Ledamot: Johnny Svensson. Telefon: 0340-89181 E-post: johnny.svensson1@spray.se
Arbetsutskottet måndagar kl. 9-11 på expeditionen Tr.v 64 
Miljöansvarig
Område: tv/data/telefoni. Elmätning/elavtal

♦ Ledamot: Christer Karlsson. Telefon: 0703-276 615
Område: belysning

♦ Ledamot: Lena Jacobson. Telefon: 0734-120 002
Område: lekplatser, kontakt med kommunen

Ledamot: Jenny Larsnäs. Telefon: 0768-721011
E-post: jenny.larsnas@gmail.com

Ledamot Björn Andersson. Tel: 0708-239 754 

♦ HSB-representant: Thomas Ekberg. Telefon: 010-442 36 81 E-post: thomas.ekberg@hsb.se
Byggledning, byggkonsult