2019-09-10 LINJEMÅLNING AV PARKERINGSPLATSER
Under vecka 38 och 39 kommer det att utföras linjemålning på alla parkeringsplatser och besöksparkeringar på Trädlyckan. Detta kommer att ske vid tre tillfällen.
Ni som hyr en parkeringsplats kommer att få information i era postfack med datum och tid när platsen skall vara tom från bilar.
På besöksparkeringarna kommer vi att sätta upp information vilka dagar dessa kommer att vara avstängda.
Det är Linjemarkering väst AB som utför arbetet.

16-17 september bilplats 31-114, 252 och 253 + de 2 besöksparkeringarna vid garaget Trv 48
18-19 september bilplats 1-24, 118-138, 255, 256, 259, 260, 261 och 262 + den 24-timmarsbesöksparkeringen utmed Trädlyckevägen och de utmed Magasinsgatan vid Tr.v 62 och 128
20 september och eventuellt 23 september (beroende på vädret) bilplats 167-251 och 269-274

2019-08-26
AKTIV SENIOR, Varbergs kommun.
Program för september månad. Kul att höra att några av er som bor Trädlyckan har hittat till verksamheten och att vi kan förmedla detta.      
Vi vill ju främja att fler rör på sig och träffar nya bekantskaper.