2018-01-29
Motioner! Om ni vill lämna in en motion som behandlas på brf Trädlyckans föreningsstämma, så måste styrelsen ha in motionen senast den 28 februari 2018.
Motionen lämnas in på expeditionen, Trädlyckevägen 64 och skall vara undertecknad med namn, adress och datum.

2018-01-05
Information från fastighetsskötarna på CBO!

På Brf Trädlyckan kan ni som haft julgran i lägenheten kasta ut den från balkongen på närmsta gräsmatta. Vi samlar upp alla granar och transporterar dem till återvinningscentralen. Släng inte granen i kompostkärran och ställ absolut inte in den i sophuset.