Framtida projekt

  • Rörinfodringar av stammarna pågår i hus A (Tr.v 48-60).                                                                 Det är en stamrenovering, som innebär att man fodrar (klär in) avloppsstammen inuti med en s k strumpa. Resultatet blir att man får ett nytt rör i röret. Under de kommande åren, så kommer detta att göras i alla hus. När ert hus blir berört av rörinfodringen, kallas ni till ett informationsmöte i god tid innan arbetet påbörjas.
  • Hus C (Tr.v 74-88) står på tur med rörinfodringar av stammarna under hösten 2018 (om inget oförutsett händer).
  • OVK, ventilationsarbeten. Rengöring och åtgärder pågår fr.o.m 20/9-2017 och framåt i alla lägenheter. 
  • Fasaden på husen kommer att ändras/renoveras under de närmsta åren. 
  • De tre första garagen (Gega 1-5) är nu renoverade och klara. Efter hand kommer även de andra garagen att ses över.