Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning.
Ring 0771 472 472, vardagar klockan 9.00 - 15.00. Tryck # 1.