Pågående och framtida projekt

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS A:
 • Projektet påbörjas vecka 4 2020 på Trädlyckevägen 48-60 (hus A).
 • Röjning och flytt av buskar och markarbete.
 • Byggnation av ställning runt hus A.
 • Vecka 8 börjar man riva teglet. Det pågår ca 4-5 veckor.
 • Därefter monteras isolering på fasaden.
 • I början av april är det dags att börja mura ny tegelfasad. Det pågår ca 8-10 veckor.
 • Efter att det är klart, så kommer plåtslagaren och monterar nya fönsterbleck.
 • Därefter blir det nya fasadskivor under fönstren.
 • Vecka 23 börjar man så sakteliga att riva ställningarna.
 • I början av juli så är det en ny fasad på A-huset.
Mer information om entréerna kommer framöver. SK Bygg AB är huvudentreprenör.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS B:

 • Vecka 14 börjar byggnation av ställning runt hus B.
 • Rabatter grävs bort.
 • Rivningsarbete av skivor och tegel påbörjas i april och pågår i ca 2-3 veckor.
 • Därefter kommer isolering att monteras mot fasaden.
 • Sedan är det dags för murning.
 •  Vecka 25 ska hus B vara färdigmurat.
Information om entréerna kommer senare. SK Bygg är huvudentrepenör.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS C:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete är utfört under april 2020 för framtida montering  av byggnadsställningar. 
 •  Vecka 22 börjar ställning att byggas runt huset.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS D:
Röjning och flytt av buskar, samt markarbete är utfört under april 2020 för framtida montering av byggnadsställningar.
Inget datum är satt ännu för när detta påbörjas.

 • GARAGE
De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.