Pågående och framtida projekt

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS A:
 • Projektet påbörjas vecka 4 2020 på Trädlyckevägen 48-60 (hus A).
 • Röjning och flytt av buskar och markarbete.
 • Byggnation av ställning runt hus A.
 • Vecka 8 börjar man riva teglet. Det pågår ca 4-5 veckor.
 • Därefter monteras isolering på fasaden.
 • I början av april är det dags att börja mura ny tegelfasad.                       Det pågår ca 8-10 veckor.
 • Efter att det är klart, så kommer plåtslagaren och monterar nya fönsterbleck.
 • Därefter blir det nya fasadskivor under fönstren.
 • Vecka 23 börjar man så sakteliga att riva ställningarna.
 • I början av juli så är det en ny fasad på A-huset.
 • Resterande arbete med huset fortsätter till hösten, skivor på sockeln och plåtarbete runt fönster.
 • V.34 har man börjat med entrén på Trädlyckevägen 48.
  Under hösten fortsätter man att montera upp resten av entréerna.
 • Nya entrépartier ska sättas upp och då kommer fundament att grävas ner och gjutas. Därför kommer framkomligheten att vara något begränsad vid entréerna på hus A och B (Trädlyckevägen 48-74) under veckorna 45-47. En landgång byggs framför varje entré.
 • Vindskivor till entrépartier börjar sättas upp i januari på hus A och B.
SK Bygg AB är huvudentreprenör.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS B:

 • Vecka 14 börjar byggnation av ställning runt hus B.
 • Rabatter grävs bort.
 • Rivningsarbete av skivor och tegel påbörjas i april och pågår i ca 2-3 veckor.
 • Därefter kommer isolering att monteras mot fasaden.
 • Sedan är det dags för murning.
 •  Vecka 25 ska hus B vara färdigmurat.
 •  Plåtslagarna jobbar hela sommaren.
 • Ställningen plockas sedan ner och byggs upp på hus D under sommaren.
 • Resterande arbete med huset fortsätter till hösten, skivor på sockeln och plåtarbete runt fönster. 
 • Nya entrépartier ska sättas upp och då kommer fundament att grävas ner och gjutas. Därför kommer framkomligheten att vara något begränsad vid entréerna på hus A och B (Trädlyckevägen 48-74) under veckorna 45-47. En landgång byggs framför varje entré.
 • Vindskivor till entrépartier börjar sättas upp i januari på hus A och B.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS C:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete är utfört under april 2020 för framtida montering  av byggnadsställningar. 
 •  Vecka 22 börjar ställning att byggas runt huset.
 • Vecka 23 påbörjas borttagning av plåt och sedan börjar man riva teglet. Detta pågår under 4-5 veckor. 
 • Därefter kommer isolering att monteras på fasaden.
 • Monteringer av ställning pågår under sommaren.
 • Vecka 31 börjar man ta ner teglet mellan Trädlyckevägen 82-88
 • Efter semestern fortsätter murarna att sätta tegel på resten av huset.
 • Plåtarbete runt fönster pågår under hösten.
 • V. 45 börjar man riva byggställningen.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS D:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete är utfört under april 2020 för framtida montering av byggnadsställningar.
 •  Ställning börjar byggas under sommaren.
 •  Vecka 32 påbörjas borttagning av plåt och sedan börjar man riva teglet.
 • Murning har påbörjats efter semestern.
 • Plåtarbete runt fönster pågår under hösten.
 • Preliminärt påbörjas rivningen av byggställningarna i slutet av vecka 48.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS E:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete börjar vecka 33 2020. Detta för framtida montering av byggnadsställningar. 
 • Preliminärt i januari 2021 börjar man bygga ställningar runt hus E och F.

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS F:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete påbörjas vecka 34 2020. Detta för framtida montering av byggnadsställningar.
 • Preliminärt i januari 2021 börjar man bygga ställningar runt hus E och F. 

TIDSPLAN FÖR FASADRENOVERING HUS G:

 • Röjning och flytt av buskar, samt markarbete börjar vecka 33 2020. Detta för framtida montering av byggnadsställning.
 • Byggställningar börjar byggas vecka 36. 
 • Vecka 38 börjar man att riva teglet.
 • Därefter kommer isolering att monteras mot fasaden.
 • Sedan är det dags för murning.
 • Plåtarbete och nya fasadskivor under fönster sätts upp.
 • GARAGE
De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.