pågående och Framtida projekt

  • Radonmätning utförs i fastigheterna mellan feb-april 2019.
  • En ny Energideklaration kommer att upprättas under 2019.
  • RÖRINFODRING
Det är en stamrenovering, som innebär att man fodrar (klär in) avloppsstammen inuti med en s.k strumpa. Resultatet blir att man får ett nytt rör i röret.                                       
Under de kommande åren, så kommer detta att göras i alla hus. När ert hus blir berört av rörinfodringen, kallas ni till ett informationsmöte i god tid innan arbetet påbörjas.
  • Hus D (Tr.v 102-114) är i full färd med rörinfodring av stammarna.        Vecka 3 påbörjades arbetet och förväntas vara klart i juni 2019.
  • De hus som är klara med rörinfodringen är hus F (Tr.v 130-142), hus B (Tr.v 62-74), hus A (Tr.v 48-60) och hus C (76-88).
  • Hus E och G är kvar att göra. Hus E påbörjas hösten 2019.
Fasaden på husen kommer att ändras/renoveras. Detta projekt kommer preliminärt att påbörjas under våren 2020.
  • De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.