Pågående och framtida projekt

  • RÖRINFODRING
Det är en stamrenovering, som innebär att man fodrar (klär in) avloppsstammen inuti med en s.k strumpa. Resultatet blir att man får ett nytt rör i röret.                                       
Under de kommande åren, så kommer detta att göras i alla hus. När ert hus blir berört av rörinfodringen, kallas ni till ett informationsmöte i god tid innan arbetet påbörjas.
  • Näst på tur är hus E (Tr.v 116-128) som påbörjas v.33 2019. Rörinfodringen förväntas vara klart innan jul.
  • De hus som är klara med rörinfodringen är hus F (Tr.v 130-142), hus B (Tr.v 62-74), hus A (Tr.v 48-60), hus C (76-88) och hus D (Tr.v 102-114).
  • Hus G är sista huset kvar att göra.
Fasaden på husen kommer att ändras/renoveras. Detta projekt kommer preliminärt att påbörjas under våren 2020.
  • De tre första garagen (Gega 1-5) är renoverade (2016). Efter hand kommer även de andra garagen att ses över, men i nuläget finns inga planer på renovering inom de närmsta åren.