Datum för styrelsemöten

Styrelsemöten 2020:
onsdag 16 september
onsdag 14 oktober

Motioner

Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast den 28/2-2021

Årsmöte

Pga den rådande Coronasituationen, så är årsmötet onsdagen den 29 april 2020 klockan 19.00 inställt!
Nytt datum meddelas senare.

Vad är en motion och hur ska en motion utformas?
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.
Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om. 
Hur man skriver är upp till var och en, men det finns dock några regler:

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, senast den sista februari.