Här kan du läsa information från styrelsemöten 2018

JANUARI

♦ Då var ISAB i princip klara med sitt arbete i hus B gällande rörinfodring av stammarna.                                 Vecka 6 den 5 februari är det dags att påbörja arbetet med rörinfodringar av stammarna i hus A     (Trädlyckevägen 48-60). Alla i hus A har fått information.

♦ Ni som bokar och använder bordtennislokalen kommer tyvärr inte att kunna utnyttja den under                vecka 6 – vecka 23 (5 feb – 10 juni) pga rörinfodring i hus A.

♦ I nästa vecka kommer Trädtjänst i Halland hit och beskär träd på området. Tyvärr så har ett par träd råkat ut för sjuka och måste fällas. Behovet av återplantering och nyplantering kommer att ses över under våren.
 
♦ Styrelsen har utsett en grupp som heter Gröna gruppen och som har till uppgift att se över de sociala grönytorna. Ni är välkomna att komma med förslag på vad man kan göra för att grönytorna på Trädlyckan ska bli mysigare och trivsammare för alla.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 13 februari