Här kan du läsa information från styrelsemöten 2018

JANUARI

♦ Då var ISAB i princip klara med sitt arbete i hus B gällande rörinfodring av stammarna.        Vecka 6 den 5 februari är det dags att påbörja arbetet med rörinfodringar av stammarna i hus A(Trädlyckevägen 48-60). Alla i hus A har fått information.

♦ Ni som bokar och använder bordtennislokalen kommer tyvärr inte att kunna utnyttja den under vecka 6 – vecka 23 (5 feb – 10 juni) pga rörinfodring i hus A.

♦ I nästa vecka kommer Trädtjänst i Halland hit och beskär träd på området. Tyvärr så har ett par träd råkat ut för sjuka och måste fällas. Behovet av återplantering och nyplantering kommer att ses över under våren.
 
♦ Styrelsen har utsett en grupp som heter Gröna gruppen och som har till uppgift att se över de sociala grönytorna. Ni är välkomna att komma med förslag på vad man kan göra för att grönytorna på Trädlyckan ska bli mysigare och trivsammare för alla.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 13 februari
MARS

♦ Föreningens aktuella och nytagna stadgar, som nu är godkända och registrerade, finns på hemsidan under fliken Dokument. Det går även att hämta ett exemplar på vår expedition på Trädlyckevägen 64.
 
♦ Om du/ni är intresserade av odlingslotter (pallkragar) på området, så hör gärna av er till vicevärd Maria.
 
♦ Vi kommer att ha Öppet hus den 23 maj kl.18.00 i samlingslokalen. Tema: återvinning och boendemiljö
 
♦ Årsmöte: 26 april i Folkets hus. Kallelse kommer längre fram.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 3 april
 

APRIL

♦ Tyvärr så har vi haft inbrott i några källarförråd och cyklar har blivit stulna. Den senaste rapporteringen gäller hus F (Trv 130-142) och cykelkällarna. Var uppmärksamma på vem som rör sig i de olika utrymmena.
 
♦ Det är för närvarande inte aktuellt för föreningen att byta ut lägenhetsdörrarna. För några år sedan gick vi ut med en förfrågan om möjligheten att få byta ut sin nuvarande lägenhetsdörr mot en säkerhetsdörr och bekosta bytet själv. Det var ett flertal medlemmar som då beställde en säkerhetsdörr. Nu har det kommit nya förfrågningar. Vi kommer att gå ut med en intresseanmälan till alla medlemmar inom kort.
 
♦ Ibland händer det att dörren eller låset till sophusen inte fungerar. Lägg inte soporna utanför, utan var vänliga att gå till ett annat sophus och lägg skräpet där.
 
♦ Årsmöte: 26 april i Folkets hus. Kallelse kommer vecka 15.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 7 maj