Bruksanvisning Telia digital-tv


En liten bruksanvisning hur man använder Telia digital-tv och hur man knappar på fjärrkontrollen.