Här kan du läsa föreningens månadsblad 2019

APRIL
♦ Radonmätning utförs på Trädlyckan. Radondosorna som har placerats ut i vissa utvalda lägenheter och andra utrymmen kommer att hämtas in efter påsk. De lägenheter som har fått dosor utplacerade hos sig har fått information om när de får besök från HSB. Sammanställningen får vi ta del av när den är klar.

♦ Även energideklaration skall utföras i år och den kommer att göras av Systeminstallation under 2019.
 
♦ Vi har haft förhandlingar med Telia och styrelsen har tagit beslutet att förlänga det kollektiva avtalet gällande IP telefoni, TV lagom och bredband som löper ut i oktober 2019. Vi kommer att gå ut med mer information lite längre fram.
 
♦ Fr.o.m 1 juni 2019 kommer HSB att ta över fastighetsskötsel och städning på Trädlyckan. Information och detaljer med telefonnummer, felanmälan, vilka som ska vara på plats mm meddelas framöver.

♦ Styrelsen vill tacka CBO för arbetet i vår förening och för enskilda medlemmar.
 
♦ Kallelsen till Trädlyckans ordinarie stämma (årsmöte) torsdagen den 25 april är uppsatt i alla trapphus den 9 april.
Årsredovisningen delas ut till alla medlemmar under vecka 16.

JANUARI

Rörinfodringen fortsätter i hus D. Arbetet påbörjades v.3.
 
♦ Om några veckor kommer det att utföras radonmätning i fastigheterna.         
Man placerar ut radonpuckar i utvalda lägenheter och inom kort kommer berörda lägenheter att få en avisering i sitt postfack.
Det är HSB Göta som utför radonmätningen.
 
♦ Det är dags att lämna in motioner till årsstämman.
Vad är en motion och hur ska en motion utformas?
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om, men det finns dock några saker som är viktiga:

  • Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
  • Den måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
  • Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, senast den 28 februari.

 
Nästa styrelsemöte: 14 februari