Här kan du läsa föreningens månadsblad 2019

AUGUSTI
Styrelsen haft sitt första möte efter sommaruppehållet och följande har kommit upp:
 
♦ Den 1 juli kom en ny lagstiftning som förbjuder rökning vid allmänna lekplatser och entréer. Bostadsrättsföreningens lekplatser på området omfattas av regelverkets rökförbud eftersom andra än enbart de boende kan ta sig dit. Även om det finns en skylt där det står “privat mark” gäller rökförbudet om allmänheten kommer åt lekplatsen. Entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till omfattas också av det nya rökförbudet. 
 
♦ Under september kommer Systeminstallation hit och gör en Energideklaration över våra fastigheter. Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används.
 
♦ Eftersom det har blivit mindre tidningar som slängs, så har vi bytt ett kärl med tidningar mot pappersförpackningar istället. I sophuset finns nu ett kärl för tidningar och tre kärl för pappersförpackningar. Kolla så att du slänger i rätt kärl. Tydliga skyltar sitter ovanför varje kärl.
 
♦ En certifierad besiktningsman från HSB har i veckan varit på Trädlyckan och gjort den årliga besiktningen på båda lekplatserna som finns på området.
 
♦ Vi har fått en del synpunkter från boende om parkering som sker inne på gårdarna. Vi ber er att respektera att inte stå mitt i vägen mer än om ni behöver släppa av någon, bära in matkassar eller vid flytt. Du som bostadsrättshavare bär ansvaret för att de hantverkare du anlitar parkerar efter Trädlyckans regler. Backa intill en entrédörr eller ställ bilen där den inte står i vägen (ej på gräsmattan)! Både räddningsfordon och fastighetsskötare behöver ha fri framkomst. Bedömer Securitas att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift. Bedömer Securitas att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.
 
♦ Efter önskemål så har vi köpt in ett fotbollsmål som är placerat bakom hus A (huset närmast stan).
 
♦ Nästa styrelsemöte: 23 september

JUNI
Styrelsen har haft sitt sista möte inför sommaren och tar nya tag till hösten.
 
Radonmätningen är nu slutförd och inlämnad till kommunen.
Vi har fått tillbaka svaret och bedömningen är att föreningen har mätt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och samtliga rapporter redovisar att radongashalterna understiger 200 Bq/mᶟ, vilket är godkänt.
 
Vicevärd Maria har nya öppet/telefontider fr.o.m 1 juli 2019.
   Expeditionstider: måndagar och torsdagar 9-14 (helgfria vardagar).                          
   Telefontid: måndag – torsdag 9-14 (helgfria vardagar). Tel: 072-5000 100
 
Rörinfodringen påbörjas i hus E (Trädlyckevägen 116-128) i mitten av augusti.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 28 augusti

                            Vi önskar er alla en trevlig sommar!

MAJ
♦ ISAB Rörinfodring är klara med hus D till midsommar. Rörinfodringen fortsätter sedan i hus E (Tr.v 116-128) och påbörjas i augusti vecka 33 på Trädlyckev.128. Information kommer att delas ut till de som bor i hus E inom några veckor.

♦ Vi har fått lite frågor om tennisplanens skick.
Under våren 2020 kommer arbetet med renovering av husfasaderna att påbörjas och då behöver vi ha tennisplanen som uppställningsplats för arbetsbodar och dylikt. Därför kommer vi inte att lägga ner några större resurser på att rusta upp tennisplanen, förutom att försöka rätta till lite nät som hänger och lappa ihop stora hål i stängslet.

♦ Brf Trädlyckan hade årsmöte den 25 april i Folkets hus. Styrelsens sekreterare Ulf Nilsson avgick. Stämman valde nyval av Alie Hatibova till styrelseledamot på 2 år.
Valberedningen fick en ny konstellation då både Alie Hatibova och Sofia Norborg avgick. Stämman valde Kjell Svensson och Hannes Lundin att utgöra valberedningen.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 18 juni (det sista mötet innan sommaren).

APRIL
♦ Radonmätning utförs på Trädlyckan. Radondosorna som har placerats ut i vissa utvalda lägenheter och andra utrymmen kommer att hämtas in efter påsk. De lägenheter som har fått dosor utplacerade hos sig har fått information om när de får besök från HSB. Sammanställningen får vi ta del av när den är klar.

♦ Även energideklaration skall utföras i år och den kommer att göras av Systeminstallation under 2019.
 
♦ Vi har haft förhandlingar med Telia och styrelsen har tagit beslutet att förlänga det kollektiva avtalet gällande IP telefoni, TV lagom och bredband som löper ut i oktober 2019. Vi kommer att gå ut med mer information lite längre fram.
 
♦ Fr.o.m 1 juni 2019 kommer HSB att ta över fastighetsskötsel och städning på Trädlyckan. Information och detaljer med telefonnummer, felanmälan, vilka som ska vara på plats mm meddelas framöver.

♦ Styrelsen vill tacka CBO för arbetet i vår förening och för enskilda medlemmar.
 
♦ Kallelsen till Trädlyckans ordinarie stämma (årsmöte) torsdagen den 25 april är uppsatt i alla trapphus den 9 april.
Årsredovisningen delas ut till alla medlemmar under vecka 16.

JANUARI

Rörinfodringen fortsätter i hus D. Arbetet påbörjades v.3.
 
♦ Om några veckor kommer det att utföras radonmätning i fastigheterna.         
Man placerar ut radonpuckar i utvalda lägenheter och inom kort kommer berörda lägenheter att få en avisering i sitt postfack.
Det är HSB Göta som utför radonmätningen.
 
♦ Det är dags att lämna in motioner till årsstämman.
Vad är en motion och hur ska en motion utformas?
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om, men det finns dock några saker som är viktiga:

  • Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
  • Den måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
  • Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, senast den 28 februari.

 
Nästa styrelsemöte: 14 februari