Här kan du läsa föreningens månadsblad 2020

JUNI

♦ Arbetet med fasaderna går fantastiskt bra. Just nu så plockas det sista av byggställningarna ned från hus A och plåtarbete pågår. SK Bygg kommer att ha semester v. 29-31. När de är tillbaka, så kommer teglet att tas bort på hus C på ingångarna 84-88. Ställningsbyggarna och plåtslagarna jobbar på under sommaren. De kommer att göra klart plåtarbetet på B-huset och ställningarna flyttas efterhand till hus D, där teglet kommer att börja rivas vecka 32. Borttagning av buskar och markarbete på E och F-gården drar igång preliminärt vecka 33. Efter sommaren fortsätter arbetet med socklar, entréer osv i hus A.
 
♦ Det har fällts två träd nyligen på området. Det ena, en oxel, som växte snett var i vägen för ställningarna som ska byggas på hus D. Det andra trädet vid grillplatsen nedanför Trv 90 var halvdött. Där kommer det så småningom att planteras ett nytt träd.

♦ Påminnelse om att ha årets parkeringstriangel (grön 2020) väl synlig på era bilrutor. Ett flertal bilägare har inte satt upp någon triangel alls.
 
♦ Cykelrensning utförs till hösten. Mer information kommer längre fram.
 
♦ Vicevärd Maria kommer fr.o.m 1 augusti att ändra sina arbetstider. Telefontid mån-tors 8-14 och fredag 8-12.
Expeditionstider blir måndagar och torsdagar 8-12.
 
♦ Föreningen håller fortsatt stängt på expeditionen för besök (mail och telefonkontakt fungerar fint).
Motionslokal och bastu är stängda tillsvidare.
 
♦ Vi ser att det har kommit ett flertal nya fyrfota vänner på området. Naturligtvis ska djuren rastas, men det är inte tillåtet att göra det inne på Trädlyckan (varken hund eller katt). Det är inte så trevlig om någon vill slå sig ner på gräsmattan med en filt eller barn som leker i gräset där hund/katt har kissat/bajsat. Dessutom blir det fula, gula urinfläckar så att gräset dör.
Därför ber vi er att rasta era (p)älsklingar utanför området.
 
♦ Med anledning av den torra sommaren, så tänk på att vara sparsam med vattnet. Använd vattnet med eftertanke och låt t.ex inte vattnet rinna under tiden man borstar tänderna. Vi har även stängt av biltvättplatsen tillsvidare eftersom det råder bevattningsförbud i kommunen.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 19 augusti
 
Vi önskar er alla en skön sommar och semester!

MAJ

♦ Mattias som har varit fastighetsskötare på Trädlyckan har fått ett nytt jobb och har slutat på HSB och är därför inte längre kvar på området. Hans efterträdare heter Jonas och han övertar Mattias arbetsuppgifter. Annie och Peter är säsongsanställda på Trädlyckan. Vi har även en ny lokalvårdare på området och hon heter Julia.

♦ Föreningen har köpt in ett flertal insektshotell som ska sättas upp på olika ställen på balkongsidorna av husen.
Vi vill värna om miljön och för att gynna flora och fauna. Detta skapar och upprätthåller en biologisk mångfald i närområdet.
Ta gärna en rundtur framöver och kika på våra insektshotell. Vi hoppas att många ”hyresgäster” ska flytta in och trivas hos oss.

♦ Fasadrenovering: den 25 maj påbörjas ställningsbyggnation runt hus C.
Vecka 23 börjar man att riva byggställningarna på hus A.
Murningen på hus B ska vara klar vecka 25, sedan fortsätter arbetet med plåt osv.

♦ I samband med fasadrenoveringen, så kommer även innegårdarna att ses över med nya planteringar och ett nytt utseende.

♦ Tänk på att vi samsas om samma grönyta, både barn och hundar.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 24 juni
 

APRIL

För första gången i brf Trädlyckans historia så hölls styrelsemötet digitalt via videolänk. Det fungerade utmärkt.
♦ Rörinfodringen är nu helt klar på området efter drygt fyra års arbete i alla sju husen.

♦ Stämman flyttas framåt i tiden. Vi återkommer när vi har säker information för att hålla stämman.

♦ Arbetet med fasaderna fortgår som planerat.

♦ Även i Coronatider har vi en stabil förening. Styrelsens arbete fortsätter på samma sätt som tidigare. Vi känner ingen oro för verksamheten.

♦ Föreningen håller fortsatt stängt på expeditionen för besök (mail och telefonkontakt fungerar fint). Motionslokal och bastu är också fortsatt stängda framöver.

♦ Nästa styrelsemöte: 20 maj

MARS

♦ Fr.o.m den 16 mars finns numera brf Trädlyckans expedition i Panncentralen (mittemot gaveln på Trädlyckevägen 114).                  I Panncentralens andra lokaler huserar även styrelsens AU (arbetsutskott), fastighetsskötare och lokalvårdare.

♦ På grund av Coronasituationen, så är brf Trädlyckans expedition stängd tillsvidare.
   De flesta ärenden kan vi lösa via mail eller telefonsamtal.
 
♦ Var omtänksam om dina grannar i dessa Coronatider, men ha samtidigt respekt för smittorisken.
 
♦ Bastun, gästrummet och samlingslokalen är stängd 30/3-23/4 pga rörinfodringen som pågår i hus G.
 
♦ Styrelsen för HSB brf Trädlyckan har beslutat att skjuta upp årsmötet på grund av den rådande situationen i samhället. Årsmötet skulle ha hållits i Folkets hus onsdagen den 29 april kl. 19.00, men är nu inställt! Nytt datum meddelas senare.
 
♦ Markarbetet (borttagning av växtlighet, samt grundarbete) framför hus B och hus C kommer att påbörjas inom kort. De flesta buskar tas bort, men en del lagerhägg och något träd kommer att sparas och planteras ut någon annanstans på området.
 

FEBRUARI

Lite information vad som händer framöver med fasaderna:
Just nu pågår byggnation av ställning runt hus A.
Vecka 8 börjar man riva teglet. Det pågår ca 4-5 veckor.
Därefter monteras isolering på fasaden.
I början av april är det dags att börja mura ny tegelfasad. Det pågår ca 8-10 veckor.
Efter att det är klart, så kommer plåtslagaren och monterar nya fönsterbleck.
Därefter blir det nya fasadskivor under fönstren.
I början av juli så är det en ny fasad på A-huset.
Mer information om entréerna kommer framöver. SK Bygg AB är huvudentreprenör.
 
Eftersom Trädlyckan är ett område där ursprungligt utförande och material bör vara vägledande vid förändringar, ”(Boken Stadens karaktärer)”, så blir färgen på teglet detsamma och så även resten av färgsättningen under fönstren.
Ni kan läsa mer om detta under Brf Trädlyckan, Husfasader.
 
Sista dag för att lämna in motioner inför årsstämman är den 29 februari 2020.
1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman.
 
De flesta har varit och kvitterat ut den nya utrustningen från Telia. Naturligtvis går det även framöver att hämta ny router och tv-box för er som inte har haft möjlighet innan. Kontakta vicevärd Maria för att kvittera ut ny utrustning.
 
Vecka 11 är expeditionen på Trädlyckevägen 64 stängd pga flytt till nya lokaler i Panncentralen.
 
Påminnelse att sätta parkeringstriangeln väl synlig på någon av bilens/husvagnens rutor. Den talar om att ni betalar för er parkeringsplats. Om ni saknar en p-triangeln, kontakta vicevärd Maria.
 
Nästa styrelsemöte: 19 mars

JANUARI

God fortsättning på det nya året. Nu är det aktivitet lite överallt på området.
 
♦ Onsdagen den 22 januari påbörjas fasadrenovering. Först ska man ta bort buskar mm och sedan kommer byggnadsställningar att monteras på hus A innan själva rivningsarbetet av teglet sätter igång. Det kommer att förekomma en viss byggtrafik på området.
 
♦ Tennisplanen kommer att vara stängd under hela tiden arbetet med fasaderna pågår  (minst 3 år) pga att byggmaterial och arbetsbodar kommer att placeras där.  Även arbete kommer att utföras utanför entréerna på Trv 90-92 i samband med detta.
 
♦ På måndag och tisdag den 27:e och 28:e januari kommer bytet av switchar samt omkoppling att ske av Telia. Information både från föreningen och från Telia har delats ut i alla postboxar idag. När det är dags att dela ut ny tv-box och router, så sätts den informationen upp på entrédörrarna både på fram-och baksidor.
 
♦ Dags att lämna in motioner inför årsstämman.
Vad är en motion och hur ska en motion utformas?
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om. 
Hur man skriver är upp till var och en, men det finns dock några regler:

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, senast den 29 februari 2020 (skottår i år).
 
♦ ISAB Rörinfodring har påbörjat den sista etappen i hus G. Arbetet pågår för fullt.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 18 februari