2020-02-06   Hämta ut ny router och tv-box
För er som inte har haft möjlighet eller har glömt att kvittera ut ny utrustning från Telia, har vi extra kvällsöppet torsdag 6 februari mellan klockan 18.00 - 19.30.
Expeditionen på Trädlyckevägen 64 är även öppen under dagen idag fram till klockan 12.30. Välkomna ner!
Skulle ni mot förmodan inte ha tid att komma ner idag, så finns er utrustning kvar framöver och ni kan hämta den en annan dag, ni som vill.

Här kan du läsa föreningens månadsblad 2020

MARS

♦ Fr.o.m den 16 mars finns numera brf Trädlyckans expedition i Panncentralen (mittemot gaveln på Trädlyckevägen 114).                  I Panncentralens andra lokaler huserar även styrelsens AU (arbetsutskott), fastighetsskötare och lokalvårdare.

♦ På grund av Coronasituationen, så är brf Trädlyckans expedition stängd tillsvidare.
   De flesta ärenden kan vi lösa via mail eller telefonsamtal.
 
♦ Var omtänksam om dina grannar i dessa Coronatider, men ha samtidigt respekt för smittorisken.
 
♦ Bastun, gästrummet och samlingslokalen är stängd 30/3-23/4 pga rörinfodringen som pågår i hus G.
 
♦ Styrelsen för HSB brf Trädlyckan har beslutat att skjuta upp årsmötet på grund av den rådande situationen i samhället. Årsmötet skulle ha hållits i Folkets hus onsdagen den 29 april kl. 19.00, men är nu inställt! Nytt datum meddelas senare.
 
♦ Markarbetet (borttagning av växtlighet, samt grundarbete) framför hus B och hus C kommer att påbörjas inom kort. De flesta buskar tas bort, men en del lagerhägg och något träd kommer att sparas och planteras ut någon annanstans på området.
 

FEBRUARI

Lite information vad som händer framöver med fasaderna:
Just nu pågår byggnation av ställning runt hus A.
Vecka 8 börjar man riva teglet. Det pågår ca 4-5 veckor.
Därefter monteras isolering på fasaden.
I början av april är det dags att börja mura ny tegelfasad. Det pågår ca 8-10 veckor.
Efter att det är klart, så kommer plåtslagaren och monterar nya fönsterbleck.
Därefter blir det nya fasadskivor under fönstren.
I början av juli så är det en ny fasad på A-huset.
Mer information om entréerna kommer framöver. SK Bygg AB är huvudentreprenör.
 
Eftersom Trädlyckan är ett område där ursprungligt utförande och material bör vara vägledande vid förändringar, ”(Boken Stadens karaktärer)”, så blir färgen på teglet detsamma och så även resten av färgsättningen under fönstren.
Ni kan läsa mer om detta under Brf Trädlyckan, Husfasader.
 
Sista dag för att lämna in motioner inför årsstämman är den 29 februari 2020.
1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman.
 
De flesta har varit och kvitterat ut den nya utrustningen från Telia. Naturligtvis går det även framöver att hämta ny router och tv-box för er som inte har haft möjlighet innan. Kontakta vicevärd Maria för att kvittera ut ny utrustning.
 
Vecka 11 är expeditionen på Trädlyckevägen 64 stängd pga flytt till nya lokaler i Panncentralen.
 
Påminnelse att sätta parkeringstriangeln väl synlig på någon av bilens/husvagnens rutor. Den talar om att ni betalar för er parkeringsplats. Om ni saknar en p-triangeln, kontakta vicevärd Maria.
 
Nästa styrelsemöte: 19 mars

JANUARI

God fortsättning på det nya året. Nu är det aktivitet lite överallt på området.
 
♦ Onsdagen den 22 januari påbörjas fasadrenovering. Först ska man ta bort buskar mm och sedan kommer byggnadsställningar att monteras på hus A innan själva rivningsarbetet av teglet sätter igång. Det kommer att förekomma en viss byggtrafik på området.
 
♦ Tennisplanen kommer att vara stängd under hela tiden arbetet med fasaderna pågår  (minst 3 år) pga att byggmaterial och arbetsbodar kommer att placeras där.  Även arbete kommer att utföras utanför entréerna på Trv 90-92 i samband med detta.
 
♦ På måndag och tisdag den 27:e och 28:e januari kommer bytet av switchar samt omkoppling att ske av Telia. Information både från föreningen och från Telia har delats ut i alla postboxar idag. När det är dags att dela ut ny tv-box och router, så sätts den informationen upp på entrédörrarna både på fram-och baksidor.
 
♦ Dags att lämna in motioner inför årsstämman.
Vad är en motion och hur ska en motion utformas?
Alla medlemmar har rätt att lämna motion till styrelsen inför årsstämman med förslag till åtgärder och förändringar inom föreningen.

Det finns inga strikta regler för vad man kan motionera om. 
Hur man skriver är upp till var och en, men det finns dock några regler:

1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.

2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.

3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman, senast den 29 februari 2020 (skottår i år).
 
♦ ISAB Rörinfodring har påbörjat den sista etappen i hus G. Arbetet pågår för fullt.
 
♦ Nästa styrelsemöte: 18 februari