Radonmätning

Mätning av radon i inomhusluft gjordes under tiden 2008-01-30 - 2008-04-07.
Mätvärdet på provningsplatserna var långt under riktvärdet på 200 Bq/m3.

Ny radonmätning utförs i fastigheterna under februari-april 2019.