BRANDSKYDD

Vi vill försöka att förebygga innan det händer något, så därför har föreningen avtal med Anticimex gällande brandskydd i våra fastigheter: SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Detta är något som fortgår kontinuerligt. Det är en självklarhet att våra medlemmar skall känna sig trygga på området.

Det finns installerat pulverbrandsläckare i alla gemensamma utrymmen. Nödutgångsskyltar är uppsatta. Det sitter informationsskyltar på alla källardörrar och även en skriftlig information i varje trapphus.

Det är viktigt att alla hjälps åt och håller alla dörrar stängda. Om ni upptäcker att någon dörr inte går igen, kontakta CBO fastighetsskötsel på telefon: 0340-500 540

Föreningen tillhandahåller brandvarnare till medlemmarna.
Har du ingen brandvarnare i ditt hem, kontakta CBO fastighetsskötsel.