Inglasade balkonger

Inglasningen på balkongen är bostadsrättshavarens ansvar.

(Vikglaslucka med ram från Balco).


Bostadsrättshavaren bör för funktionens skull, smörja alla hjul (bottenhjul och topphjul) regelbundet med silikonolja, så att fönstren rullar och förhindrar fastrostning.

Vid frågor, kontakta fastighetsskötarna på CBO tfn: 0340-500 540 eller annan auktoriserad firma.

Före inglasningen
Före inglasningen
Efter att Balco har gjort inglasningen.
Efter att Balco har gjort inglasningen.