2022-05-23
PÅMINNELSE ÅRSMÖTE TISDAG 24 MAJ KLOCKAN 19.00 I FOLKETS HUS. VÄLKOMNA
!

2022-05-23   GÄSTRUM
Vi öppnar upp gästrummet igen. Första datum som går att boka är 1 juni 2022.

2022-05-19 SMÖRJNING AV LÅS 
För er kännedom. Föreningen har ett serviceavtal med Great Security som innebär att de bl.a smörjer alla cylindrar och då även lägenhetscylindrar två gånger per år. Den 19 maj och 20 maj kommer de till Trädlyckan. Efter smörjning kommer de att stoppa in nyckeln i cylindern.
Hör ni att någon håller på i låset, så är det Great Security.

2022-04-12
Idag har vi fått paketboxar från Postnord uppställda vid besöksparkeringarna utmed Trädlyckevägen. Läs informationen nedan för att få veta mer.
Vi kommer att få fler paketboxar framöver som täcker in ännu fler speditörer.

2022-03-31    SERVICE BALKONGER
Balco har nu hunnit med att göra service på hus A och B.

Tyvärr tog arbetet med balkongerna längre tid än planerat, därför kommer det att delas ut ny information till er som bor i hus C, D, E och G.
Hus C och G kommer att påbörjas 4 april vecka 14 och hus D och E kommer att påbörjas 11 april vecka 15.

Har ni några frågor och funderingar gällande servicen, så ta kontakt via mail: service@balco.se  

2022-03-14     Service balkonger
 
Balco kommer att utföra service av era inglasningar på samtliga balkonger.
 
Med start Måndagen 28/3 kl. 09:00 och kommer att pågå mellan veckorna 13-15.
 
Vi behöver i samband med detta tillträde genom samtliga lägenheter för att komma ut på balkongerna.

Information delas ut under vecka 11 med datum för när de kommer till er lägenhet.

Är ni inte hemma när Balco kommer, så måste ni lämna in talongen på informationen att Balco får gå in i lägenheten. 

2022-01-31  Inlämnande av motioner
Sista dag för att lämna in motioner inför årsstämman är den 28 februari 2022.
1) Motionen måste innehålla motivering och bakgrund till förslaget samt ett förslag till beslut som stämman ska ta ställning till.
2) Motionen måste vara undertecknad av motionären och lämnas skriftligt på papper till styrelsen. Skriv även adress och datum på motionen.
3) Motionen måste lämnas till styrelsen inom föreskriven tid för att kunna behandlas under årsstämman.

Motionen lämnas på Trädlyckans expedition i Panncentralen (mittemot gaveln av Trädlyckevägen 114).