STYRELSEN

Ordförande: Magnus Stolt.
Telefon: 070-758 79 08
Arbetsutskottet
Firmatecknare

Vice ordförande: Ove Johansson.
Telefon: 0703-457 168
Arbetsutskottet
Brandskyddsansvarig
Område: motionslokalen
Firmatecknare

Sekreterare: Jenny Larsnäs.
Telefon: 0768-721011 
E-post: jenny.larsnas@gmail.com
Firmatecknare

Ledamot: Johnny Svensson
Telefon: 070-774 11 54
Arbetsutskottet
Miljöansamordnare
Område: tv/data/telefoni. Elmätning/elavtal
Firmatecknare

Ledamot: Alie Hatibova. 
Telefon: 073-344 76 20 
E-post: alie.hatibova@gmail.com

Ledamot: Christer Karlsson.
Telefon: 0703-276 615
Område: belysning

Ledamot: Lena Jacobson.
Telefon: 0734-120 002
Område: lekplatser, kontakt med kommunen

Ledamot Björn Andersson.
Telefon: 0708-239 754 

Ledamot Markus Thunberg.
Telefon: 070-894 21 15
E-post: shradgudd@gmail.com