BRF TRÄDLYCKANS STYRELSE

♦ Ordförande: Magnus Stolt. Telefon: 070-758 79 08

Vice ordförande: Ove Johansson. Telefon: 0703-457 168
Arbetsutskottet måndagar kl. 9-11 på expeditionen
Brandskyddsansvarig
Område: motionslokalen

Sekreterare: Jenny Larsnäs. Telefon: 0768-721011 E-post: jenny.larsnas@gmail.com

♦ Ledamot: Johnny Svensson Telefon: 0340-89181 E-post: johnny.svensson1@spray.se
Arbetsutskottet måndagar kl. 9-11 på expeditionen 
Miljöansvarig
Område: tv/data/telefoni. Elmätning/elavtal

Ledamot Björn Andersson. Telefon: 0708-239 754 

♦ Ledamot: Lena Jacobson. Telefon: 0734-120 002
Område: lekplatser, kontakt med kommunen

♦ Ledamot: Christer Karlsson. Telefon: 0703-276 615
Område: belysning

♦ Ledamot: Alie Hatibova. Telefon: 073-344 76 20 E-post: alie.hatibova@gmail.com

HSB-ledamot: Anna Ottosson. Telefon: 010-442 37 46 E-post: anna.ottosson@hsb.se