Brf Trädlyckans styrelse

♦ Ordförande: Magnus Stolt. Telefon: 070-758 79 08

Vice ordförande: Ove Johansson. Telefon: 0703-457 168
Arbetsutskottet måndagar kl. 9-11 på expeditionen
Brandskyddsansvarig
Område: motionslokalen

Sekreterare: Jenny Larsnäs. Telefon: 0768-721011 E-post: jenny.larsnas@gmail.com

♦ Ledamot: Johnny Svensson Telefon: 070-774 11 54
Arbetsutskottet måndagar kl. 9-11 på expeditionen 
Miljöansvarig
Område: tv/data/telefoni. Elmätning/elavtal

Ledamot Björn Andersson. Telefon: 0708-239 754 

♦ Ledamot: Lena Jacobson. Telefon: 0734-120 002
Område: lekplatser, kontakt med kommunen

♦ Ledamot: Christer Karlsson. Telefon: 0703-276 615
Område: belysning

♦ Ledamot: Alie Hatibova. Telefon: 073-344 76 20 E-post: alie.hatibova@gmail.com

Ledamot Markus Thunberg. Telefon: 070-894 21 15 E-post: shradgudd@gmail.com