HSB ADMINSTRATIV FÖRVALTNING

På HSB-kontoret får vi/ni hjälp av:

Matilda Lund, ekonom
E-post: matilda.lund@hsb.se   
Telefon: 010-442 37 52
Adress: Susvindsvägen 8, 432 32 Varberg
HSB-kontoret i Varberg öppet: tisdagar och torsdagar 9.30 - 15.30
Lunch: 12.30 - 13.30
Matilda är HSB-ledamot på brf Trädlyckan.