BESÖKSADRESS:
Panncentralen, Trädlyckevägen 114

Vill du prata med styrelsen?

Delar av styrelsen träffas på expeditionen, måndagar mellan kl 9.00-11.00.
Telefon: 0340-644 232

Kontakta styrelsen via mail

Har du några frågor till styrelsen?
Kontakta oss via vår e-post:
brf.tradlyckan@telia.com 

Skrivelser till styrelsen

Styrelsen har i regel ett möte per månad.
Vill ni lämna in en skrivelse som styrelsen tar upp på mötet?
Lämna i så fall in den på expeditionen eller maila till oss.
Ställ din fråga, förslag eller ditt önskemål.

Styrelsen tar gärna emot skrivelser. 
Skriv under med datum, namn, adress och lägenhetsnummer
(numret står på din lägenhetsdörr 1-322).