BESÖKSADRESS:
Panncentralen, Trädlyckevägen 114

Vill du prata med styrelsen?

Delar av styrelsen träffas på expeditionen,
måndagar mellan kl 9.00-11.00.
Telefon: 0340-644 232

Kontakta styrelsen via mail

Har du några frågor till styrelsen?
Kontakta oss via vår e-post:
brf.tradlyckan@telia.com 

Skrivelser till styrelsen

Styrelsen har i regel ett möte per månad.
Vill ni lämna in en skrivelse som styrelsen tar upp på mötet?
Lämna i så fall in den på expeditionen eller maila till oss.
Ställ din fråga, förslag eller ditt önskemål.

Styrelsen tar gärna emot skrivelser. 
Skriv under med datum, namn, adress och lägenhetsnummer
(numret står på din lägenhetsdörr 1-322).

BRF TRÄDLYCKANS STYRELSE

♦ Ordförande: Magnus Stolt.
Telefon: 070-758 79 08

Vice ordförande: Ove Johansson. Telefon: 0703-457 168
Arbetsutskottet måndagar kl. 9-11 på expeditionen
Brandskyddsansvarig
Område: motionslokalen

Sekreterare: Jenny Larsnäs.
Telefon: 0768-721011
E-post: jenny.larsnas@gmail.com

♦ Ledamot: Johnny Svensson
Telefon: 0340-89181
E-post: johnny.svensson1@spray.se
Arbetsutskottet måndagar kl. 9-11 på expeditionen 
Miljöansvarig
Område: tv/data/telefoni. Elmätning/elavtal

♦ Ledamot: Alie Hatibova.
Telefon: 073-344 76 20
E-post: alie.hatibova@gmail.com

♦ Ledamot: Christer Karlsson.
Telefon: 0703-276 615
Område: belysning

♦ Ledamot: Lena Jacobson.
Telefon: 0734-120 002
Område: lekplatser, kontakt med kommunen

Ledamot Björn Andersson.
Telefon: 0708-239 754