VALBEREDNINGEN

Valberedningens ordförande
Lena Strömbom
Telefon: 070-365 25 42
E-post: veastkusten.la@gmail.com

Valberedning
Patrik Carlsson
Telefon: 070-429 41 62
E:post: carlssonpatrik87@gmail.com

Vill Du vara med och påverka och utveckla Din bostadsrättsförening?

Idag består HSB brf Trädlyckans styrelse av 9 personer samt 1 HSB-representant.
 
Styrelsen brukar ha ett möte i månaden på kvällstid. Det är många frågor som diskuteras. Det roliga med styrelsearbetet är att Du som medlem själv kan vara med och påverka och göra en förändring i Din egen bostadsrättsförening.
På mötena tas både stora och små frågor upp: skrivelser från medlemmar till nya upphandlingar. Alla frågor är viktiga och behandlas. Du blir en i ett härligt gäng och kommer i lugn och ro att få växa in i rollen som styrelsemedlem.

Har Du blivit lite nyfiken och känner att Du kanske kan bidra med nya idéer och tankar om Din bostadsrättsförening och vill lägga några timmar i månaden på att engagera Dig i Ditt boende?
Då är Du välkommen att kontakta valberedningen.