2023-03-20   Måndagsträffen
Idag firar vi i Måndagsträffen vårdagjämningen med våfflor.
Samlingsalen klockan 14:30. Välkomna!

2023-03-13  Måndagsträffen
Quiz (frågesport) med Janna idag klockan 14.30 - 16.30. Plats: Samlingslokalen Trv 92.
Vi bjuder på fika. Välkomna!

2023-03-03   Elstöd
Det har kommit några frågor gällande elstöd. Styrelsen meddelar följande: "vi kommer troligtvis att få utbetalt elstöd. Styrelsen har diskuterat frågan och kommit fram till att det är mycket svårt att göra en rättvis fördelning. Om inte annat så tar det mycket tid manuellt att räkna. Dessutom har en del flyttat och andra kommit till. Därför har styrelsen beslutat att använda pengarna till energisparande åtgärder. På det sättet kommer pengarna gå till minskade framtida kostnader".

2023-03-03  Telia 
Pga tekniskt arbete i Telias nät kan det förekomma driftstörningar den 7 mars 2023 mellan kl. 9.00-17.00. Detta innebär ett kortare avbrott på ca 10-30 minuter. 

Får ni inte igång tjänsten efter avbrottet, så behöver ni starta om er tekniska utrustning.

Kvarstår problemet uppmanas ni att kontakta Telias kundtjänst på telefon 902 200.

2023-02-27
Måndagsträffen i samlingslokalen är inställd den 27 februari.

2023-02-27  Fjärrvärmen avstängd
Tisdagen den 28 februari kommer fjärrvärmen att vara avstängd fån klockan 07.00.
Det påverkar även varmvattnet, så tänk på det om ni ska duscha.

2023-02-27  Byte av elmätare
Då gör vi ett nytt försök med installation av nya elmätare i källaren. Vi kommer att besöka er lägenhet 1 gång under arbetet och vi kommer då att använda huvudnyckel för att komma in i lägenheten. Där kontrollerar vi att centralen är rätt uppmärkt.
Under mätarbytet kommer strömmen att vara borta och den kan komma att brytas vid ett flertal tillfällen under arbetets gång.
Information har delats ut till alla lägenheter.
Arbetet påbörjas vecka 9 i hus A.
Tobbes El kommer att utföra installationen på uppdrag av styrelsen i brf Trädlyckan.

2023-02-20   Dags att lämna in motioner
Du som medlem i HSB har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.
 
Skillnad på förslag och motion
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till din styrelse i bostadsrättsföreningen.
Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.
 
Så här skriver du en motion
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn, adress och datum.
5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.
 
Motionen ska var skickad eller inlämnad senast den 28 februari 2023.
 
Det går bra att lämna motionen på Trädlyckans expedition Panncentralen, Trädlyckevägen 114 eller maila till brf.tradlyckan@telia.com

2023-02-15   Välkommen till Boappa!
Viktig information från styrelsen som rör föreningen kommer nu främst att ske via appen Boappa. Ta del av viktiga meddelanden från styrelsen, kom åt dokument, kontakta grannar och upptäck smarta tjänster. Du som bor på Trädlyckan har möjlighet att få notiser när något viktigt händer och kan snabbt kontakta styrelsen vid behov. Ladda ned Boappa i App Store / Google Play eller gå in på www.boappa.se

Ni som inte redan har Boappa har fått information i era postfack och kan läsa mer om vad Boappa är för något och hur man laddar ner appen.

Vi kommer även i fortsättningen att sätta upp Trädlyckans månadsblad med informtion på anslagstavlorna på miljöhusen.

Vänliga hälsningar /Styrelsen

2023-01-30   Måndagsträffen
Vi träffas i samlingslokalen på Trv 92 på måndagar mellan klockan 14.30 - 16.30.
Vi tar en fika tillsammans och pratar bort en stund.
Lisbeth Poock håller i trådarna. Tel. 076-311 3114
Välkomna! ☺