FASADRENOVERING

I februari 2020 påbörjades fasadrenoveringen på Trädlyckan där alla hus kommer att få en ny tegelfasad.

  • De gamla tegelstenarna togs ner 
  • Fasaden tilläggsisolerades
  • Alla fönster och golvvinklar fogades på utsidan
  • Ny tegelfasad murades upp
  • Nya plåtar runt fönster och nya fasadskivor under fönster
  • Ny bandfalsad plåt runt taksargen
  • Nya stensockelskivor sattes upp
  • Nya entrépartier med belysning 
  • Nya skivor på cykelnedfarterna

Hus A innan fasadrenovering

Hus A under pågående fasadrenovering februari 2020

Fasadrenoveringen gjord på hus B och innegård nästan färdig januari 2022

Innegården mellan hus A och B stod klar våren 2022