OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i samtliga byggnader.
De är besiktigade 2018 av ISAB Ventialtion AB.
Nästa besiktning skall göras år 2024.