PÅGÅENDE OCH FRAMTIDA PROJEKT

  • BELYSNING INNERGÅRDAR
För att sätta pricken över i:et på de nya fina innergårdarna, så kommer dessa att belysas.
Arbetet påbörjades i november 2023.