RÖRINFODRING

Rörinfodringen i hus G blev klar i april 2020, vilket innebär att hela området klart.

ISAB rörinfodring AB har under åren 2016-2020 varit på brf Trädlyckan och utfört arbetet.
Det är en stamrenovering, som innebär att man fodrar (klär in) avloppsstammen inuti med en s.k strumpa. Resultatet blir att man får ett nytt rör i röret.

  • Hus F gjordes under hösten 2016 (Tr.v 130-142)
  • Hus B gjordes under hösten 2017 (Tr.v 62-74)
  • Hus A gjordes under våren 2018 (Tr.v 48-60)
  • Hus C gjordes under hösten 2018 (Tr.v 76-88)
  • Hus D gjordes under våren 2019 (Tr.v 102-114)
  • Hus E gjordes under hösten 2019 (Tr.v 116-128)
  •  Hus G gjordes under våren 2020 (Tr.v 90-100)