RADONMÄTNING

Vi har fått tillbaka svaret på radonmätningar från Varbergs kommun -
Hälsoskyddsenheten och bedömningen är att föreningen har mätt enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och samtliga rapporter redovisar att radongashalterna understiger 200 Bq/mᶟ, vilket är godkänt. 2019-05-28

Radonmätningen utfördes i fastigheterna under februari-april 2019.

Mätrapporten finns hos föreningen.