Fasadrenovering

I februari 2020 påbörjades fasadrenoveringen på Trädlyckan där alla hus kommer att få en ny tegelfasad.

  • De gamla tegelstenarna togs ner 
  • Fasaden tilläggsisolerades
  • Alla fönster och golvvinklar fogades på utsidan
  • Ny tegelfasad murades upp
  • Nya plåtar runt fönster och nya fasadskivor under fönster
  • Ny bandfalsad plåt runt taksargen
  • Nya stensockelskivor sattes upp
  • Nya entrépartier med belysning 
  • Nya skivor på cykelnedfarterna

Mer information om fasadrenoveringen hittar du här ► Fasadrenovering

Hus A innan fasadrenovering
Hus A innan fasadrenovering
Hus A under pågående fasadrenovering februari 2020
Hus A under pågående fasadrenovering februari 2020
Fasadrenoveringen gjord på hus B och innergård färdig januari 2022
Fasadrenoveringen gjord på hus B och innergård färdig januari 2022