Vi vill hyra ut vår lägenhet till turister- hur gör vi? 

Semesteruthyrning faller in under samma regelverk som alla andra former av andrahandsupplåtelser. En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen har samtyckt till det eller om hyresnämnden lämnat tillstånd vid en prövning. Alla former av självständiga upplåtelser är tillståndspliktiga. Detta gäller oavsett hur lång tid upplåtelsen pågår och om bostadsättshavaren tar ut någon hyra.
För att upplåtelsen ska anses vara självständig krävs det att bostadsrättshavaren inte längre kan nyttja lägenhten fritt.
Om bostadsrättshavaren bor i lägenheten samtidigt som hyresgästen också bor där är det inte fråga om en andrahandsupplåtelse, utan om ett inneboendeförhållande. Då behövs inget tillstånd från styrelsen.

Varje ny uthyrning av lägenheten ses som en självständig upplåtelse som kräver ett eget tillstånd. Ansökan om tillstånd skickas till styrelsen. Tillstånd ska lämnas om bostadsrättshavaren har godtagbara skäl för uthyrningen och föreningen inte har befogad anledning att neka.
Godtagbara skäl för upplåtelsen är tidsbegränsade anledningar till varför bostadsrättshavaren inte kan använda sin lägenhet, som arbete på annan ort, en längre sjukhusvistelse eller att ett par är provsamboende under en period.

Uthyrning i ett rent kommersielt syfte är inte godtagbart skäl varför styrelsen äger rätt att neka er ansökan att hyra ut lägenheten till turister för att få lite extrapengar, men det är självklart fritt fram att ansöka. Skälen för föreningen att neka upplåtelsen kan vara att korttidsuthyrningar, som är vanliga med Airbnb, gör föreningen otrygg eller svårare att förvalta.
Det är bra om föreningen har en policy för andrahandsupplåtelser, så att det blir tydligt för de boende vad som gäller.

ANDRÈS HAMMAR, FASTIGHETSJURIST HSB

Källa:
ur tidningen Hemma i HSB 2:2019