Avgifter och hyror 2021

Ändrade avgifter fr o m 2021-01-01

Månadsavgiften (hyran) höjs med 1,25 %


Avgiftshöjningen på 1,25 % för 2021 beror på ökade driftskostnader samt redan tagna beslut och för framtida underhåll, bl.a fasadrenovering.
 Kostnaden är oförändrad för 2021:

P-plats: 105 kr/mån
Elbilsplats: 105 kr/mån + fn. 2,75 kr/kWh inkl moms
Husvagn-och husbilsparkering: 155 kr/mån
Enkelgarage: 325 kr/mån
Gemensamhetsgarage: 6-7 370 kr/mån
Nyrenoverade gemensamhetsgarage: 490 kr/mån
"Nya" enkelgarage: 590 kr/mån
Mopedplats: 125 kr/mån
MC-plats i gemensamhetsgarage: 125 kr/mån
MC-plats i nyrenoverade gemensamhetsgarage: 245 kr/mån

Extraförråd (priserna är olika beroende på storlek, med galler eller dörr)

Har ni frågor rörande avgifter, hyror, hyresavier eller autogiro?
Då kontaktar ni ert lokala HSB-kontor: Anna Ottosson, ekonom.
Telefon: 010-442 37 46
E-post: anna.ottosson@hsb.se