Kollektiv bostadsrättsförsäkring   
HSB Förvaltning

Länsförsäkringars Bostadsrättsförsäkring tecknas av din bostadsrättsförening som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter.
Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.
  • I försäkringen ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla boende i bostadsrättslägenheter. Självrisken är minst 1000 kr.
  • Vid skada ska bostadsrättshavaren informera bostadsrättsföreningens styrelse. Skada på vitvaror kan anmälas direkt av bostadsrättshavaren till Länsförsäkringar Halland, telefon 035-15 10 00.
  • I försäkringen ingår även försäkring för sanering och ohyresbekämpning som sköts av Anticimex. Försäkringen gäller utan självrisk.
Information om vår förenings fastighetsförsäkring och kollektiva bostadsrättsförsäkring.
Klicka på nedanstående för att läsa informationen.