Brandskydd

Vi vill försöka att förebygga innan det händer något, så därför har föreningen avtal med Anticimex gällande brandskydd i våra fastigheter: SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Detta är något som fortgår kontinuerligt. Det är en självklarhet att våra medlemmar skall känna sig trygga på området.

Det finns installerat pulverbrandsläckare i alla gemensamma utrymmen. Nödutgångsskyltar är uppsatta. Det sitter informationsskyltar på alla källardörrar och även en skriftlig information i varje trapphus.

Det är viktigt att alla hjälps åt och håller alla dörrar stängda. Om ni upptäcker att någon dörr inte går igen, kontakta fastighetsskötarna.

Föreningen tillhandahåller brandvarnare till medlemmarna.
Har du ingen brandvarnare i ditt hem, kontakta fastighetsskötarna på HSB.