BRANDSKYDD

Vi vill försöka att förebygga innan det händer något, så därför har föreningen avtal med Anticimex gällande brandskydd i våra fastigheter: SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Detta är något som fortgår kontinuerligt. Det är en självklarhet att våra medlemmar skall känna sig trygga på området.
Det finns installerat pulverbrandsläckare i alla gemensamma utrymmen. Nödutgångsskyltar är uppsatta. Det sitter informationsskyltar på källardörrarna. Brandvarnare sitter högst upp i varje trapphus och det finns även brandvarnare i källarkorridorerna.

Det är viktigt att alla hjälps åt och håller alla dörrar stängda. Om ni upptäcker att någon dörr inte går igen, kontakta fastighetsskötarna.

Föreningen tillhandahåller brandvarnare till medlemmarna.
Har du ingen brandvarnare i ditt hem, kontakta fastighetsskötare.

Förvara inga saker i trapphuset eller i källargången
Det är mycket viktigt att trapphuset och källargångarna är fria från saker, som tidningar, kartonger, cyklar och barnvagnar. Alla personliga tillhörigheter måste förvaras i lägenheten eller i förrådet.
Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Dessutom måste utrymningsvägar vara fria, för att du, dina grannar och räddningstjänst ska kunna ta sig fram snabbt i nödfall.