INGLASADE BALKONGER

Inglasningen på balkongen är bostadsrättshavarens underhållsansvar.

(Vikglaslucka med ram från Balco).
 

  • Bostadsrättshavaren bör för funktionens skull, smörja alla hjul (bottenhjul och topphjul) regelbundet med silikonolja, så att fönstren rullar och förhindrar fastrostning.
  • Föreningen står för reservdelar till inglasningen (ej rullgardiner och tillbehör till rullgardiner).  Arbetskostnaden HSB tar för reparationen kan tas ur den inre fonden.                                                   Kontakta vicevärd Maria tel. 072 5000 100 eller fastighetsskötare Jonas tel. 076 119 86 28 för frågor om rullgardinsbyte.     
  • Rullgardinerna på balkongen får inte ersättas med t ex persienner. Färgsättningen skall vara ljust grå.  

Vid frågor, service eller problem med inglasningen, kontakta HSB felanmälan tel: 077-110 10 30.

Före inglasningen
Före inglasningen
Efter att Balco har gjort inglasningen.
Efter att Balco har gjort inglasningen.