Inglasade balkonger

Vikglaslucka med ram från Balco

Inglasningen är bostadsrättshavarens underhållsansvar.
 
  • Rälsar, spår och dräneringshål måste hållas rena från smuts. Dammsug lämpligast.                      Smörja alla hjul (bottenhjul och topphjul) regelbundet med silikonolja, så att fönstren rullar och förhindrar fastrostning.
  • Föreningen står för reservdelar till inglasningen (ej rullgardiner och tillbehör till rullgardiner). Drivhjul till rullgardinerna kan beställas av föreningen. Kostnaden för dessa debiteras den boende.                   
  • Rullgardinerna på balkongen får inte ersättas med t ex persienner.                                        Färgsättningen skall vara ljust grå.  

Vid frågor gällande inglasningen, kontakta fastighetsskötare tel: 0733 988 100.

Före inglasningen
Före inglasningen
Efter att Balco har gjort inglasningen.
Efter att Balco har gjort inglasningen.