Securitas telefon 010-470 51 50

HSB brf Trädlyckan har avtal med Securitas:

Jour på kvällar/helger för akuta fel, störningsjour, upplåsning och parkeringsövervakning.
Uppge HSB brf Trädlyckan i Varberg vid kontakt.
♦ För upplåsning debiteras hela dygnet (nuvarande kostnad 400 kr/gång).
♦ Om man blir störd av t ex hög musik och det inte hjälper med tillsägelse.
♦ Anmälaren uppger namn och adress på vilken störningen äger rum för att en patrull ska sändas till platsen.                                               
OBS! Det är ett krav att anmälaren måste uppge sitt namn, adress och telefonnummer för att undvika okynnesringningar.
Utryckningen debiteras den som stör.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitas parkeringsövervakning:

Parkering skall ske så att framkomligheten inte äventyras.
♦ På förhyrd p-plats skall det ligga eller sitta en giltig triangel synlig på någon av rutorna.
   Den talar om att ni har betalat för er parkeringsplats.                                      
♦ Det är inte tillåtet för Trädlyckans boende att parkera på besöksparkeringarna, då dessa skall vara tillgängliga för besökare.
♦ Det finns 1 plats på besöksparkering utmed Trädlyckevägen där man som boende får parkera 1 timma för snabba ärenden till lägenheten.
♦ Det är inte tillåtet att parkera på icke markerade platser inom området.
♦ Ingen parkering på gångbanor eller på gräsmattor inne på gårdarna.
♦ Inte parkera framför grindarna: fri väg på för räddningsfordon och fastighetsskötare.

Bedömer Securitas att reglerna ovan inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.
Tack för visad hänsyn!