Det finns fyra skyddsrum på Trädlyckan.
Dessa finns på Trädlyckevägen 48, 60, 130 och 142.
Man kommer även ner till skyddsrummen via Trädlyckevägen 52 och 138.
Skyltar sitter uppsatta på fasaderna utanför entréerna där skyddsrummen finns.

Antal platser i respektive skyddsrum, enligt MSB:s skyddsrumskarta.
Trv 48: 252 platser
Trv 60: 186 platser
Trv 142: 252 platser
Trv 130: 186 platser