TRIVSELREGLER

 • Barnvagnar: skall ställas i barnvagnsrum – EJ i trapphuset. Detta av brandsäkerhetsskäl enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 • Besöksparkering: det finns endast ett fåtal besöksparkeringar och de är till för besökande på området. Ni som bor på Trädlyckan får hyra en parkeringsplats. Kontakta vicevärden för att ställa er i kö eller om plats finns, få en parkering direkt.
 • El-scooters: dessa skall ställas i barnvagnsrum, inte låsas fast i trappräcket
 • Fönster och dörrar: glöm inte stänga fönster i tvättstugan/motionslokalen. Se även till att ytterdörrar och källardörrar stängs ordentligt efter passage.
 • Ordningsföreskrifter: följs för allas trevnad
 • Parkera inte framför grindarna: räddningsfordon och fastighetsskötare måste ha fri väg.
 • Parkering inne på gårdarna: parkering skall ske så att framkomligheten inte äventyras. Det är inte tillåtet att parkera inom bostadsområdet på icke markerade platser. Ingen parkering på gångbanor eller på gräsmattor! Det är många som renoverar sina lägenheter och anlitar olika hantverkare. Du som bostadsrättshavare bär ansvaret för att de hantverkare du anlitar parkerar efter Trädlyckans regler. Bedömer Securitas att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.
 • Postboxar: klistra inte upp egna lappar på postfacken. Det blir fula märken av tejpen som är svår att få bort. Nej tack till reklam-lapp (kontakta Vicevärden). Namnbyte (kontakta fastighetsskötarna HSB GÖta)
 • Rastning av hundar/katter: hundar/katter får inte vistas lösa och förorena/rastas inom bostadsområdet. Ingen vill trampa i hundbajs på gångbanor och gräsmattor eller hitta kattbajs i rabatter och sandlådor. Låt inte heller din hund kissa på buskar och gräsmattor. Det blir fula fläckar på gräsmattorna av hundurin som gör att gräset dör.
 • Skjuta upp fyrverkerier: det är inte tillåtet att skjuta upp fyrverkerier inne på Trädlyckans bostadsområde, med tanke på risk för personskada, skador på fastigheter och inte minst med tanke på våra husdjur
 • Sophus: grovsopor, stora wellpappkartonger och allt annat som inte har en anvisad plats, skall lämnas på återvinningsstation
 • Tider för dig som renoverar: många renoverar sina lägenheter och eftersom husen mestadels består av betong, så låter det väldigt mycket när man t.ex borrar, därför har vi tagit fram tider som skall respekteras för allas trevnad. 
 • Tvättstugor: det är självdoserande tvättmaskiner i våra nyrenoverade tvättstugor, så man får inte lägga i eget tvätt/sköljmedel i tvättmaskinerna. Självklart så städar alla efter använt tvättpass. Tack för visad hänsyn!