Trivselregler

 • Barnvagnar: skall ställas i barnvagnsrum – EJ i trapphuset. Detta av brandsäkerhetsskäl, enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 • Besöksparkering: Besöksparkeringarna är endast till för besökande och inte för boende på Trädlyckan.
 • El-scooters: dessa skall ställas i barnvagnsrum, inte låsas fast i trappräcket
 • Fönster och dörrar: glöm inte stänga fönster i trapphus/tvättstugan/motionslokalen. Se även till att ytterdörrar och källardörrar stängs ordentligt efter passage.
 • Miljöhus: grovsopor, stora wellpappkartonger och allt annat som inte har en anvisad plats, skall lämnas på återvinningsstation
 • Ordningsregler: följs för allas trevnad
 • Parkera inte framför grindarna: räddningsfordon och fastighetsskötare måste ha fri väg.
 • Parkering inne på gårdarna: Det är inte tillåtet att parkera på icke markerade platser inom området. Det är många som renoverar sina lägenheter och anlitar olika hantverkare. Du som bostadsrättshavare bär ansvaret för att de hantverkare du anlitar parkerar efter Trädlyckans regler. Endast kortare stopp inne på gårdarna t.ex vid flytt och i och urlastning. Kör inte in på de stenlagda gångarna vid entréerna, utan kör endast på det asfalterade huvudstråket. Plattorna är inte avsedda för belastningen av personbil eller större fordon. Vi anlitar Securitas och bedömer de att reglerna inte följs, så kan det medföra att de tar ut en kontrollavgift.
 • Postboxar: klistra inte upp egna lappar på postfacken. Det blir fula märken av tejpen som är svår att få bort. Nej tack till reklam-lapp (kontakta vicevärden). Namnbyte (kontakta fastighetsskötare)
 • Rastning av hundar/katter: hundar/katter får inte vistas lösa och förorena/rastas inom bostadsområdet. Ingen vill trampa i hundbajs på gångbanor och gräsmattor eller hitta kattbajs i rabatter och sandlådor. Låt inte heller din hund kissa på buskar och gräsmattor. Det blir fula fläckar på gräsmattorna av hundurin som gör att gräset dör.
 • Rökning på balkong undanbeds med tanke på att cigarettröken går in till dina grannars lägenheter och balkonger.
 • Skjuta upp fyrverkerier: det är inte tillåtet att skjuta upp fyrverkerier inne på Trädlyckans bostadsområde, med tanke på risk för personskada, skador på fastigheter och inte minst med tanke på våra husdjur
 • Tider för dig som renoverar: många renoverar sina lägenheter och eftersom husen mestadels består av betong, så låter det väldigt mycket när man t.ex borrar, därför har vi tagit fram tider som skall respekteras för allas trevnad. 
 • Tvättstugor: det är självdoserande tvättmaskiner i våra nyrenoverade tvättstugor, så man får inte lägga i eget tvätt/sköljmedel i tvättmaskinerna. Självklart så städar alla efter använt tvättpass. 
 • Visa hänsyn För att alla ska trivas och må gott i sina lägenheter och med sina grannar, så finns det några saker som det kan vara bra att tänka på och påminna om. Ibland är det svårt att veta vilka ljud som stör och det är inte alltid man tänker på att det är störande för grannarna:
 • Visst är det kul med fest, men inte lika roligt för din granne att höra basljudet från stereon kl. 3 på natten ♫♪♫♪  När det är tyst i resten av huset på natten, hörs ljud tydligare.
 • Kl. 23 skall det vara så pass tyst, att den i huset som vill sova kan göra det.
 • Tänk på att när ni t.ex lägger eller slippar golv, slår i betongväggarna, drar möbler över golvet, så hörs det väldigt tydligt och mer än man tror hos grannarna.
   
  Enligt Stadgar för HSB Brf Trädlyckan i Varberg §42:
   
  ”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
   
  Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första mening, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör”.