Ventilation

Husen är utrustade med så kallad frånluftsventilation. För att skapa cirkulation sitter det fläktar på taket som ”suger ut luft” ur lägenheterna samtidigt som ny frisk luft strömmar in via vädringsfönster och spaltventiler.

Utsug sker genom fasta ventilationsdon. Dessa finns placerade i badrum och kök. 

Ventilationsdonens inställning får inte ändras eller täckas över. Detta kan medföra obalans i ventilationen och skapa obehag i er och/eller i grannarnas lägenheter.

För mer information om köksfläktar (spiskåpor med spjäll) läs mer nedan:
Detta system med frånluftsfläktar på taket gör att endast spiskåpor med spjäll får användas.
Spiskåpor med inbyggd fläkt får på inga villkor anslutas till husets ventilation eftersom de skulle trycka in stekos i de andra lägenheterna som är anslutna till samma frånluftsfläkt.
 
Det finns en typ av spisfläkt med kolfilter som kan användas, där luften filtreras genom ett kolfilter innan den blåses ut i köket igen. Observera dock att denna typ av fläkt inte ansluts till husets ventilation utan fungerar som en ren cirkulationsfläkt.
 
Ventilationsdonet måste då istället förses med ett godkänt frånluftsdon (i metall) som är tillgängligt för mätning, rengöring och justering.

Kontakta alltid styrelse/vicevärd innan påbörjad renovering av kök/badrum.

Värme

Värmesystemet styrs av utomhustemperaturen.

Det blir en viss tröghet i systemet när vädret slår om och utetemperaturen varierar. 
När det blir mer frekvent kallare ute, så tillförs det också mer värme.

På hösten innan värmen kommer på ordentligt kan det kännas lite rått och kallt i lägenheten, för det är förändringen du upplever. Din hand har en temperatur på ungefär 30 grader. Om elementet inte är varmare än handen upplever vi att det inte kommer värme från det, men det gör det.
Ha elementvreden öppna, så märker ni när värmen kommer på.

Bostadsrättsföreningens styrelse har beslutat att hålla gränsen till lägst 21 °C.                  

Om det känns kallt i lägenheten eller om ni har problem med elementen,
kontakta fastighetsskötare.

Tips för bra inomhusklimat!

  • Stäng inte vädringsfönster och spaltventiler helt, eftersom luften måste ta vägen någonstans. 
  • Täck inte för element med tjocka gardiner, elementskydd eller möbler eftersom det förhindrar att värmen sprids i rummet.
  • Fäll ner persiennerna på nätterna. Persiennerna isolerar så att värmen behålls i rummet.
  • Se till att inte fönster står öppna under en längre tid. Vädra istället ordentligt en kort stund.

Temperaturgivare


Alla lägenheter har en temperaturgivare på väggen i hallen och den ska sitta kvar. Skulle ni mot förmodan tapetsera om eller vilja flytta givaren, så får ni inte göra detta själva.
Kontakta fastighetsskötare Catharina på tel. 0733 988 100, så hjälper hon er med att ta ner givaren.
Detta är kostnadsfritt.

Temperaturgivaren registrerar vilken temperatur som går ut i just din lägenhet.