Anticimex: sanering/ohyresbekämpning, brandskydd och mås/fågelbekämpning
Bravida Portservice garageportar
Detecta Lås & Larm
HSB Göta: administration, byggledning, teknisk förvaltning och lokalvård
Kivab: kärltvätt
Länsförsäkringar: fastighetsförsäkring, kollektiv bostadsrättstilläggsförsäkring och skadedjurssanering
Metrima Home Solution AB: individuell elmätning 
Midroc: elektriker
Rebeckas IT: IT-leverantör
Securitas: rondbevakning, låsöppning, trygghetsjour, fastighetsjour, parkeringsbevakning samt flaggning på allmänna flaggdagar
Systeminstallation: energi- och driftjänster
Telia: kollektivt medieavtal (bredband, digital-tv och IP-telefoni)
Träslövs VVS Service AB: vvs, värme
Tvätt och Storkök: tvättstugor
Varberg Energi: fjärrvärme och el
VIVAB: vatten, avlopp, renhållning