VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT?

Man köper inte själva lägenheten, utan ett medlemskap i en bostadsrättsförening. Att köpa en bostadsrätt innebär att man blir medlem och delägare i en ekonomisk förening. Samtidigt följer också rätten att bo i lägenheten. Det är det som menas med ordet ”bostadsrätt”. I denna bostadsrätt får man bo så länge man vill och så länge man betalar sina avgifter (”hyran”) och sköter sig. När man sen vill flytta säljer man sin bostadsrätt, dvs man säljer (överlåter) sin ekonomiska andel till en ny köpare.
Du äger inte din lägenhet – du äger rätten att bo i din lägenhet.