AVGIFTER OCH HYROR 2024


Ändrade avgifter fr o m 2024-01-01

Månadsavgiften (hyran) höjs med 3 %

Har ni frågor rörande avgifter, hyror, hyresavier eller autogiro?
Då kontaktar ni ert lokala HSB-kontor: Matilda Lund, ekonom.
Telefon: 010-442 37 52
E-post: matilda.lund@hsb.se

 Kostnaden för nedanstående objekt gäller fr.o.m 1 januari 2023:

P-plats: 170 kr/mån
Elbilsplats: 170 kr/mån + fn. 3,50 kr/kWh inkl moms
Husvagn-och husbilsparkering: 220 kr/mån
Äldre enkelgarage: 350 kr/mån
Äldre gemensamhetsgarage: 6-7 400 kr/mån
Nyrenoverade gemensamhetsgarage: 530 kr/mån
"Nya" enkelgarage: 640 kr/mån
Mopedplats: 140 kr/mån
MC-plats i gemensamhetsgarage: 140 kr/mån
MC-plats i nyrenoverade gemensamhetsgarage: 270 kr/mån

Extraförråd (priserna är olika beroende på storlek, med galler eller dörr)