AVGIFTSINFORMATION

  • I avgiften ingår värme och varmvatten och bostadsrättstillägg
  • Länsförsäkringars Bostadsrättsförsäkring tecknas av bostadsrättsföreningen som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter.                              Den kompletterar hemförsäkringen och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.
  • Kollektivt medieavtal med Telia. Avgiften för varje lägenhet blir 241:-/månad fr.o.m 1 april 2020 och den ligger som en synlig punkt på avgiftsavin.
  • Det är individuell elmätning för varje lägenhet. Elen läses av varje dag och mätarställningen finns under Specifikation på hyres- och avgiftsavierna, IMD. Elförbrukningen räknas 3 månader bakåt (för t.ex hyresperioden okt-dec, så står förbrukningen för juni-aug).                                                          Föreningen har abonnemanget via Varberg Energi och bostadsrättshavaren kan inte själv välja elleverantör.