INGLASADE BALKONGER

Vikglaslucka med ram från Balco


Samtliga lägenheter har inglasad balkong/uteplats.
  • Bostadsrättshavaren har för funktionens skull ett ansvar att smörja alla hjul (bottenhjul och topphjul) regelbundet med silikonolja, så att fönstren rullar och förhindrar fastrostning.
  • Rälsar, spår och dräneringshål måste hållas rena från smuts. Dammsug lämpligast.
  • Föreningen står för reservdelar till inglasningen (ej rullgardiner och tillbehör till rullgardiner). Drivhjul till rullgardinerna kan beställas av föreningen. Kostnaden för dessa debiteras den boende.   
  • Rullgardinerna på balkongen får inte ersättas med t ex persienner.
  • Färgsättningen på rullgardinerna skall vara ljust grå.
Vid frågor gällande balkongerna, kontakta fastighetsskötare tel. 0733-988 100 eller 0733-988 080

Så tar du hand om din inglasade balkong

Rengöring av nedre rälsprofil
Inglasningens nedre rälsprofil dränerar vattnet genom dräneringshål i profilens botten. Skenor, spår och dräneringshål ska dammsugas och rengöras med en mjuk, fuktig trasa för att bibehålla luckornas livslängd.
Rengöring av glas
Insida: luckglas och bröstningsglas rengörs likt vanliga fönster med vatten elller fönsterputs.
Använd inte alkaliska rengöringsmedel.
Rengöring av aliminium och laminat
Rengör med milt rengöringsmedel exempelvis såpa eller diskmedel. Förtunnande rengöringsmedel får ej användas. I nödfall kan rödsprit användas med försiktighet.
Renhållning och underhåll av pulverlackade ytor
För att behålla färg och glans på en pulverlackerad yta, torka och rengör regelbundet med mjuk trasa och vatten. Tillsätt vid behov ett milt rengöringsmedel (ph 5-8), men se då till att eftetrtorka med enbart vatten. Vid kraftig nedsmutsning bör styrelse/fastighetsskötare kontaktas. Slipande rengöringsmedel, polermedel eller rengöringsmedel som innehåller ketoner eller estrar får under inga omständigheter användas.
Smörjning
Använd låsolja eller likvärdigt för att smörja hjul och cylinderlås - minst en gång varje år eller vid behov.
Ogynnsamma väderförhållanden
Vid ogynnsamma väderförhållanden som stark vind i kombination med regn eller snö kan lite vatten eller snö tränga in. Det har dock ingen skadlig effekt på materialen. Vid låga temperaturer kan vattnet runt luckorna frysa. Då ska du unvika att trycka eller dra i luckorna, eftersom det kan leda till skador.
Kondens
Balkonginsglasningens självventilerande konstruktion innebär att glaset ska vara fritt från kondens.
Under vissa ogynnsamma väderförhållanden kan dock en visskondens uppstå. Då kan du öppna en lucka lite för att släppa ut den fuktiga luften.
Täck inte över luftspalten
Luftspalten mellan inglasningselementen och taket säkerställer god ventilation och kontinuerlig lufttillförsel till byggnadens ventilationssystem och får därför inte täckas över.
Eldningsförbud
Öppen eld får ej förkomma på balkongen, då det kan innebära akut fara för dig och din omgivning. Balkongen klassas som ett uterum och möblerna bör anpassas efter det.
Borra inte hål i partierna
Eftersom vatten dräneras bort i profilerna kan ett borrat hål leda till vattenläckage.
Rullgardiner
Rullgardinerna höjs och sänks med hjälp av rullgardinskedjan. De ska inte rullas ner längre än till nivå med nedre rälsprofil eller underkant av siktruta. Rullgardinen ska inte rullas upp längre än att dess nedre list är i nivå med rullgardinskåpans underkant. Rullgardinerna ska vara torra när de rullas upp. De bör inte vara nerdragna när inglasningens luckor är öppna. Rengör med fuktig trasa. Rullgardiner får bara monteras av behörig personal från Balco.
Byte av material
Byte av alla delar och material ska utföras av behörig yrkespersonal.
Eventuella problem
Om det skulle uppstå skador eller problem gällande balkongen kontaktar du i första hand din styrelse/fastighetsskötare. Vid större skador ska styrelse/fastighetsskötare kontakta Balco.

Före inglasningen
Före inglasningen
Efter att Balco har gjort inglasningen.
Efter att Balco har gjort inglasningen.