KOLLEKTIV BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 
 

Länsförsäkringars Bostadsrättsförsäkring tecknas av din bostadsrättsförening som ett tillägg till fastighetsförsäkringen. Bostadsrättsförsäkringen gäller för samtliga bostadsrätter.
Den kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring.
  • I försäkringen ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla boende i bostadsrättslägenheter. Självrisken är minst 1000 kr.
  • Vid skada ska bostadsrättshavaren informera bostadsrättsföreningens styrelse. Skada på vitvaror kan anmälas direkt av bostadsrättshavaren till Länsförsäkringar Halland, tel 035-15 10 00.
  • I försäkringen ingår även försäkring för sanering och ohyresbekämpning. Försäkringen gäller utan självrisk. Tel. 0101-729 729. Uppge HSB Göta, samt försäkringsnummer 3021148 vid kontakt.
Information om vår förenings fastighetsförsäkring och kollektiva bostadsrättsförsäkring.
Klicka på nedanstående för att läsa informationen.