STÖRANDE GRANNAR

Om du känner dig störd så rekommenderas att du i första hand kontaktar den som stör.
Om det inte hjälper, kontaktar du din styrelse. Styrelsen vill gärna bli underrättad om det förekommer störningar.
Du kan fylla i en störningslista och lämna till styrelsen.
Styrelsen får på så vis en uppfattning om hur allvarliga störningarna är. Det är endast styrelsen som kommer att läsa din anmälan. Om styrelsen bedömer att störningarna inte är acceptabla kan styrelsen vidta rättsliga åtgärder mot den som stör. Det kan innebära att den som stör blir tvungen att flytta.

På blanketten fyller du i följande :

  • Vem? Vilken granne störde dig
  • När? Tidpunkt (datum och klockslag) när störningen inträffade
  • Var? I sin lägenhet, på balkongen, på gårdarna eller någon annanstans
  • Hur? På vilket sätt blev du störd

Enligt Stadgar för HSB Brf Trädlyckan i Varberg §42:
 
”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas.
 
Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första mening, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör”.